Μετάφραση μιας σύμβασης

Ο μεταφραστής πρέπει να έχει ένα νομικό υπόβαθρο έαν πρέπει να μεταφράσει ευρωπαϊκές συμβάσεις. Μόνο τότε είναι δυνατό να γίνει μια μετάφραση που να παραμένει κοντά στο κείμενο πηγής και να είναι σύμφωνη με τους νόμους και τους κανονισμούς άλλων χωρών.

Το μεταφραστικό γραφείο Αλφάβητο διαθέτει αυτούς τους εξειδικευμένους μεταφραστές. Μεταφράζουμε τα συμβόλαιά σας από τα ελληνικά στα ολλανδικά, τα αγγλικά ή οποιαδήποτε άλλη επιθυμητή ευρωπαϊκή γλώσσα σε στενή συνεννόηση μαζί σας και διασφαλίζουμε ότι οι μεταφράσεις πληρούν όλες τις νομικές απαιτήσεις.

Ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται η μετάφραση, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι το συμβόλαιό σας θα μεταφραστεί ένορκη. Εάν επιθυμείτε, παρέχουμε επίσης τη μετάφραση με επιστολή που εκδίδεται από το δικαστήριο του Χρόνιγκεν.