Μετάφραση ενός εγχειριδίου

Είτε πρόκειται για ένα εγχειρίδιο χρήσης είτε για ένα εκτενές τεχνικό εγχειρίδιο για ένα νέο προϊόν. Όταν μεταφράζουν εγχειρίδια, οι μεταφραστές μας πρέπει να δουλεύουν με ακρίβεια. Πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλες τις προϋποθέσεις εντός των οποίων πρέπει να μεταφραστούν τα κείμενα. Προσπαθούμε πάντα να επιλέγουμε έναν μεταφραστή που έχει άριστη γνώση του θέματος του εγχειριδίου σας.

Το μεταφραστικό γραφείο Alfávito μεταφράζει τα εγχειρίδια των προϊόντων σας από τα ελληνικά στα ολλανδικά ή αντίστροφα. Είναι επίσης δυνατό να επιλέξετε διαφορετικό συνδυασμό γλώσσας, όπως από ελληνικά σε αγγλικά ή οποιαδήποτε άλλη επιθυμητή ευρωπαϊκή γλώσσα.