Μετάφραση μιας ετήσιας έκθεσης

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας βοηθήσουμε να μεταφράσουμε την ετήσια έκθεσή σας. Μπορούμε φυσικά να φροντίσουμε αυτή τη μετάφραση για εσάς μια φορά. Εάν είστε ικανοποιημένοι, μπορούμε να οργανώσουμε τη διαδικασία μετάφρασης με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορείτε να μεταφράζετε την ετήσια έκθεσή σας στους γλωσσικούς συνδυασμούς της επιλογής σας κάθε χρόνο, σύμφωνα με ένα σταθερό σχέδιο βήμα προς βήμα.

Οι μεταφραστές μας εργάζονται σύμφωνα με το πρωτόκολλο των International Financial Reporting Standards. Αυτό σημαίνει ότι οι μεταφράσεις των ετήσιων εκθέσεών σας συμμορφώνονται πάντα με τις διεθνείς οδηγίες.