Μετάφραση ιστοσελίδων

Το μεταφραστικό γραφείο Αλφάβητο διαθέτει εξειδικευμένους μεταφραστές που μπορούν να μεταφράσουν επαρκώς τις ιστοσελίδες σας στα ολλανδικά, αγγλικά ή σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα.

Είναι επίσης πιθανό να μεταφράσουμε σε ένα αντίγραφο του Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου σας (Joomla!, Wordpress, Drupal), έτσι ώστε μετά τη δοκιμή τως μεταφρασμένων ιστοσελίδων σας, να είναι εύκολη η μεταφορά τους στο δικό σας περιβάλλον παραγωγής.